اوقات شرعی بیرجند

جذب خبرنگار افتخاری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
طنین یاس
دفتر اموربانوان استانداری
تولید ایرانی
نشر خبر
کد مطلب: 23387  |  
تاریخ انتشار : 21. آذر 1395 - 13:57
پس از خلق بشر، هر آنچه که رحمان آفرید از جنس محبت بود. از جنس عشق، از جنس زیبایی. آدمی آموخت که نیم خود را با این محبت و مهر می تواند به نیم دیگر پیوند زند. بشر فهمید که کمال از جنس مهربانی است و کامل بودن جز با عشق حاصل نمی شود.

به گزارش زن امروز ، به نقل از راه ساجده،  آن هنگام که حضرت حق، روح اشرف مخلوقات را در کالبد این آفریده ی شگرف می دمید، به هر نیمه موهبت هایی بخشید و هر کدام را نسبت به دیگری نیازمند کرد.

فرشتگان درگاه الهی مامور شدند به این که خاک خلقت زن را بیشتر غربال کنند تا نرمی وجود او بیشتر شود، اما برای مرد این چنین نبود، چون مرد باید با زبری روزگار روبرو می شد و اندکی ضمختی در وجودش لازم بود.

آنچه که از موهبت حیا و عفت و حجت در کاسه ی دل زن ریخته شد، بیش از مرد بود. به درون رگ مرد نیز رشک و تعصب و غیرت تزریق شد. محبت، عشق، دلدادگی، وفاداری، زیبادوستی و پاکدامنی نیز بین هر دو نیمه وجود بشر به یکسان تقسیم شد.

زن در کلاس صبر و ناز و انتظار شاگرد اول شد و مرد در کلاس تمنا و نیاز و تلاش برای وصال.

زن آموخت که چگونه دل برباید و مرد آموخت که چگونه دل به دست آورد.

بشر موجود شریفی بود. رشد و تربیت این شرافت به زن سپرده شد و صیانت و حمایت از آن به مرد.

انسان معصوم بود، عصمت در درون زن رشد یافت و مرد نگهبان خدا برای حفظ این معصومیت گماشته شد.

پس از خلق بشر، هر آنچه که رحمان آفرید از جنس محبت بود. از جنس عشق، از جنس زیبایی. آدمی آموخت که نیم خود را با این محبت و مهر می تواند به نیم دیگر پیوند زند. بشر فهمید که کمال از جنس مهربانی است و کامل بودن جز با عشق حاصل نمی شود.

اما مرد نگاه به هر سو داشت و میل به کشف و ادراک. پس حجاب چشم بر او واجب شد تا نگاهش فقط به سوی محبوب خود باشد.

زن نیز چون لطیف بود و زیبا، میل به خودآرایی و نمایانگری داشت.

پس حجاب تن بر او واجب شد تا گرفتار تبرج نشود. این شد که خداوند اول بار حجاب چشم را به سوی مرد نازل کرد و سپس حجاب تن را برای زن آفرید.

حجاب نیز آفرینشی از جنس محبت بود، چون با حجاب تمنای مرد از زن بیش از پیش شد. مرد خواهان آن چیزی بود که سهل الوصول نباشد و پوشیدگی زن را دوست می داشت. برای مرد آن چیزی ارزشمند بود که با تلاش و کوشش به دست آید.

با حجاب، متانت زن بیش از پیش شد. چون زن خواهان خواهش مرد بود و حجاب باعث می شد که زن خواستگار پیدا کند و خواستنی شود. زن دانست که رمز برتری جسم ظریف او بر درشتی هیبت مرد، نگاه متین است و اخم ابرو و کلام با صلابت. مرد نیز پی برد که راه ورود به قلب صاحب این متانت و سرسنگینی و صلابت، کرنش است و محبت و خواهش.

زن آموخت که باید به راحتی دست یافتنی نباشد، همچون مروارید درون صدف؛ ومرد فهمید که برای وصال به گوهر وجود محبوب، دست درازی بی فایده است و اجازه و مراعات و طلب لازم است. حجاب اینگونه رمز شکل گیری محبت بین زن و مرد شد.

با حجاب، زن فهمید که جایگاه او در نظام هستی، مطلوب و محبوب و معشوق است و مرد فهمید که آفرینش برای او حکم طالب و میال و عاشق رقم زده است.

اینگونه بود که زن ارزشمند شد و مرد قدردان.

اینگونه بود که زن لایق مادرشدن گشت و ام البشر نام گرفت و مرد سعادت حامی بودن، پشتوانه بودن و تیه گاه بودن پیدا کرد تا از مادرانگی های زن مراقبت نماید.

حجاب بود که مرد را از تعهد زن به زندگی آگاه نمود، زن را از وفاداری مرد به عهد خود مطمئن ساخت و پیوند زن و مرد را محکم کرد.

 

بشارت های خدا به زنان عفیف :

رسول گرامی اسلام حضرت محمد(ص) فرمودند: زنی که برای حفظ غیرت، استقامت ورزیده و برای خدا وظیفه خود را به خوبی انجام داد، خدا پاداش شهید را به او خواهد داد.

و نیز فرمودند: پروردگارا زنانی که خود را خود پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان.

و آن حضرت فرمودند: شرف مقنعه ای که زن بر سر دارد از دنیا و آنچه در آن است ارزنده تر است.

امام جعفر صادق (ع) فرمودند: اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد و گرنه به خاک هم نمی ارزد.

 

یادداشتی از عباس کیفی بجستانی

انتهای پیام/