اوقات شرعی بیرجند

جذب خبرنگار افتخاری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
طنین یاس
دفتر اموربانوان استانداری
تولید ایرانی
نشر خبر
کد مطلب: 24812  |  
تاریخ انتشار : 30. فروردين 1396 - 13:39
سرشماری سال گذشته نشان داد که بعد خانوار از عدد 4 در سال 85 به عدد 3.3 رسیده که نشان‌دهنده کاهشی 7 دهمی است. در زمینه بعد خانوار مناطق روستایی نیز آمار قابل توجه است؛ به‌طوری که این بعد طی بازه‌ای 10 ساله 1 واحد کاهش داشته و به بعد خانوار مناطق شهری بسیار نزدیک شده است. در حالی که در گذشته بعد خانوار مناطق شهری معمولاً اختلاف قابل ملاحظه‌ای با بعد خانوار مناطق روستایی داشت.

به گزارش زنان شرقی ، در بازه 10 ساله سال‌های 85 تا 95 بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت کشورمان افزوده شده و ایران 70 میلیون نفری تبدیل به کشوری 80 میلیون نفری شده است. در خصوص نسبت میان تعداد مردان و زنان نیز سرشماری‌های 3 سال اخیر نشان می‌دهند که همواره تعداد مردان چند صد هزار نفری از زنان بیشتر بوده است. 


جمعیت کشور

سال

جمعیت

مرد

زن

1395

79.926.270

40.498.442

39.427.828

1390

75.149.669

37.905.669

37.244.000

1385

70.495.782

35.866.362

34.629.420

سرشماری سال گذشته نشان داد که بعد خانوار از عدد 4 در سال 85 به عدد 3.3 رسیده که نشان‌دهنده کاهشی 7 دهمی است. در زمینه بعد خانوار مناطق روستایی نیز آمار قابل توجه است؛ به‌طوری که این بعد طی بازه‌ای 10 ساله 1 واحد کاهش داشته و به بعد خانوار مناطق شهری بسیار نزدیک شده است. در حالی که در گذشته بعد خانوار مناطق شهری معمولاً اختلاف قابل ملاحظه‌ای با بعد خانوار مناطق روستایی داشت. این آمار نشان می‌دهد خانوارهای شهری و روستایی علاقه چندانی به افزایش تعداد اعضای خود ندارند در حالی که در گذشته زیاد بودن تعداد اعضای خانواده به‌خصوص برای خانوارهای روستایی اهمیت بسیاری داشت. 
بعد خانوار

سال

بعد خانوار کل کشور

بعد خانوار مناطق شهری

بعد خانوار مناطق روستایی

1395

3.3

3.3

3.4

1390

3.5

3.5

3.7

1385

4

3.9

4.4

جدول پایین نشان می‌دهد در حال حاضر خانواده‌های دارای 3 نفر جمعیت در کشور با  28.5 درصد بیشترین درصد فراوانی را دارند. پس از آن خانواده‌های 4 نفره و 2 نفره در صدر قرار دارند. اما درصد خانواده‌های 5 نفره به بالا در سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته به‌گونه‌ای که از 32.2 در سال 85 به بیشتر از نصف این درصد یعنی 14.7 درصد کاهش پیدا کرده است. 
توزیع خانوار برحسب تعداد افراد خانوار

سال

1 نفر

2 نفر

3 نفر

4 نفر

5 نفر و بیشتر

1395

8.5

20.7

28.5

27.6

14.7

1390

7.1

18.4

27.1

26.3

21

1385

5.2

15.3

22.9

24.4

32.2

تجرد زیستی یا خانواده‌های تک‌نفره نیز در کشور ما رشد محسوسی داشته است به‌طوری که در حال حاضر 8.5 درصد از خانواده‌های کشور را خانواده‌های تک‌‌نفره تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در سال 85 این رقم، 5.2 درصد بوده است. 

در سال‌های اخیر هشدارهای زیادی پیرامون کاهش نرخ رشد جمعیت و سیر پرشتاب این کاهش شنیده می‌شود؛ مسأله‌ای که جدول زیر نیز مؤید آن است و در سه سرشماری اخیر این کاهش را ملاحظه می‌کنیم. البته باید به این نکته اشاره داشت که شیب کاهش نرخ رشد جمعیت بین سرشماری سال‌های 90 تا 95 کمتر از شیب کاهش نرخ رشد جمعیت بین سرشماری سال‌های 85 تا 90 بوده است که دلایل این کاهش جای تأمل و بررسی دارد. 

نرخ رشد جمعیت

سال

نرخ

1395

1.24

1390

1.29

1385

1.62


طبق سرشماری‌های اخیر درصد مردان و زنان دارای همسر در 10 سال اخیر روند افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که سال 85 حدود نیمی از مردان یعنی 54 درصد از آنها همسر داشتند اما این آمار در سال 95 به 63 درصد رسیده است. در مورد زنان نیز این آمار از 56 درصد در سال 85 به 64 درصد در سال 95 رسیده است. نگاهی به سرشماری سه دوره اخیر نشان می‌دهد همواره درصد زنان دارای همسر بیشتر از مردان دارای همسر بوده‌ است.
جمعیت 10 ساله و بالاتر برحسب وضعیت زناشویی

سال و جنس

 

دارای همسر

بی همسر به دلیل فوت همسر

بی همسر به دلیل طلاق

هرگز ازدواج نکرده

 

مرد

63.3

1.0

1.2

34.4

1395

زن

64.3

7.3

2.2

26.2

1390

مرد

60.0

1.0

0.7

38.0

 

زن

61.0

7.4

1.4

30.2

 

مرد

54.6

1.0

0.5

43.4

1385

زن

56.7

6.5

0.9

35.4

درصد مردان بی‌همسر بر اثر فوت همسر در سرشماری سه دوره اخیر همواره یک درصد بوده است؛ در حالی که این درصد در مورد زنان روند افزایشی داشته و از 6.5 در سال 85 به 7.3 در سال 95 رسیده است. درصد مردان و زنان بی‌همسر به دلیل طلاق نیز از سال 85 تا 95 روند افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که این آمار در خصوص مردان از 0.5 به 1.2 و در زنان از 0.9 به 2.2 رسیده است و همان‌طور که مشاهده می‌شود در اینجا سهم زنان از مردان بیشتر است. 

سرشماری‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد مردان هرگز ازدواج نکرده همواره بیشتر از تعداد زنان هرگز ازدواج نکرده بوده است. اما به‌طور کلی، درصد زنان و مردان هرگز ازدواج نکرده در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است. به‌گونه‌ای که این آمار در مورد مردان از سال 85 تا سال 95 کاهشی حدوداً 20 درصدی داشته و در مورد زنان نیز این کاهش حدوداً 25 درصدی بوده است. 

انتهای پیام/

 
منبع: مهرخانه