اوقات شرعی بیرجند

جذب خبرنگار افتخاری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
طنین یاس
دفتر اموربانوان استانداری
تولید ایرانی
نشر خبر

پایگاه خبری زن امروز که در راستای اطلاع رسانی حوزه زنان خراسان جنوبی فعالیت می کند و با رویکرد اطلاع رسانی شفاف و دقیق به منظور تکمیل کادر خبرنگاری خود از بین علاقه مندان به حرفه خبرنگاری،خبرنگار افتخاری می پذیرد.
 
علاقه منداني كه مايلند به صورت افتخاري در بخش های مختلف پایگاه خبری زن امروز  به فعاليت بپردازند اطلاعات خود را از طریق فرم ذیل را تکمیل  و ارسال کرده و منتظر تماس  ما باشید.
 

تهیه خبر, یادداشت نویسی و...
شرح کامل سوابق تحصیلی و فعالیت خبرنگاری و...