بعد از رفع ممنوعیت حضور ستارگان در تبلیغات، تصویر چهره‌های جدیدی روی بیلبوردهای شهری رفت.
31. مرداد 1396 - 9:36
اشتراک در اینستاگرام