حجاب، آینه تمام نمای شخصیت و متانت زن
وبلاگ "سیاست روز" نوشت:
زنان با حجاب، تافته جدا بافته ای هستند که می توانند مانع از نگاه مردان به خود شوند، و اگر یک زن به این مرحله از بصیرت برسد، یقینا نمی خواهد با بی حجابی، نگاه های شهوت بار و فاسد انگیز هر مردی را به زیبایی و اندام خود جلب کند.
17. فروردين 1395 - 10:29
اشتراک در حجاب زن ایرانی