« چشمه مرتضی علی» جاذبه ای طبیعی و بکر در دل کویر
« چشمه آبگرم مرتضی علی» در شهرستان طبس از مناطق گردشگری طبیعی و بکر در دل کویر است که با چشمه های آب درمانی همه ساله مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی و میهمانان نوروزی قرار می گیرد.
4. فروردين 1395 - 12:25
اشتراک در زن امروز